Đại sứ quán

Tên công trình Vị trí
1. Đại sứ quán Áo Hà Nội
2. Đại sứ quán Úc Hà Nội
3. Đại sứ quán Đan Mạch Hà Nội
4. Đại sứ quán Đức Hà Nội
5. Đại sứ quán Thụy Sỹ Hà Nội
6. Đại sứ quán Trung Quốc Hà Nội
7. Nhà riêng Đại sứ quán Mỹ Hà Nội
8. Đại sứ quán Thụy Điển Tp. Hồ Chí Minh
9. Đại Sứ Quán Trung Quốc Singapore
Vì lý do an ninh, hình Đại Sứ Quán không được thể hiện và cung cấp trên website KOVA