Kova

KOVA | Dự án nước ngoài

Sơn KOVA vươn ra thị trường nước ngoài với những công trình lớn tại khu vực Đông Nam Á.

KOVA | Dự án nước ngoài

Khách sạn Excelsior Ipoh
Vịnh Danga
Parc Condo
Bệnh viện Ng Teng Fong
MRT Singapore
VIVO City
Trường Nghệ thuật
Toà nhà Seagate
Khách sạn Gallery
Bệnh viện EAST SHORE
Bệnh viện Connexion
LOADING