Kova

KOVA | Tầm nhìn và sứ mệnh

Sơn KOVA làm đẹp, bảo vệ cho các công trình kiến trúc ở Việt Nam và các công trình trên khắp thế giới. Đồng thời, công nghệ xanh đảm bảo sức khỏe và an toàn cho con người với môi trường

KOVA | Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh
Thương hiệu
Sơn Kova
Tầm nhìn và sứ mệnh

Công nghệ tạo nên Thành côngKhác biệt cho KOVA trong suốt hơn 25 năm qua.

Khởi đầu từ một phòng thí nghiệm nhỏ tại ĐH Bách Khoa TP.HCM, KOVA hiện có các công ty con và các nhà máy quy mô đặt tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

KOVA đã thành công đưa sơn Việt đến nhiều thị trường trên thế giới. Hệ thống sản phẩm đa dạng, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sơn trang trí, chống thấm, sơn giao thông, công nghiệp và bảo vệ. Đồng thời, KOVA còn có khả năng phát triển các dòng sản phẩm đặc thù theo các nhu cầu riêng biệt.

LOADING