Kova

KOVA | Văn hóa doanh nghiệp

KOVA chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và cả kỹ năng mềm cho nhân viên. Mang đến môi trường làm việc sáng tạo và năng động, cùng nhau sẻ chia.

KOVA | Văn hóa doanh nghiệp

Banner
công nghệ Nano
LÀ NHÀ
LÀ NƠI CÙNG PHÁT TRIỂN VÀ SẺ CHIA
KOVA chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và cả kỹ năng mềm cho nhân viên.
công nghệ Nano

Môi trường làm việc

THÂN THIỆN, GẮN KẾT

Mang đến một “ngôi nhà” thứ hai thật sự cho nhân viên, KOVA đề cao và tạo điều kiện cho mọi sự sáng tạo và nhiệt huyết.

Hình ảnh khác
công nghệ Nano
KOVA Center
là trụ sở làm việc của Tập đoàn sơn KOVA tại khu vực phía Nam, thường xuyên tiếp các đoàn đối tác của KOVA trong va ngoài nước
công nghệ Nano
KHÔNG GIAN MỞ, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
Bao phủ bởi cây xanh và ánh sáng tự nhiên
công nghệ Nano
Đồng thời, với phòng Hội nghị sang trọng, KOVA Center còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện, hội thảo,... nội bộ và dành cho đối tác.
công nghệ Nano
Hình ảnh khác
LOADING